с. Стан, общ. Нови пазар, обл. Шумен

Читалищна летопис

"/>

1924г. – Група младежи, между които Жеко Ганев, Никола и Фильо Костови, Димитър Налбантов, Йордан Ангелов, Димитър Бакърджиев, Никола Иванов и др., под ръководството на учителя Димитър Дочев учредяват читалището в с.Стан, като го именуват “Просвета”. То е създадено само пет години след откриване на училището.

1929г. – Читалището се оземлява с 93 дка ниви.

1934г. – Започва строителството на читалищна сграда. Построена е само една стая, която се ползва за читалня и библиотека. Читалището има радиоприемник.

1936г. § В училището се организира вечеринка с цел набавяне на средства и се играе за първи път театър – пиесата “Вражалец” от Ст.Л. Костов.

§ Под ръководството на Лазар Колев се сформира духов оркестър, който съществува повече от 30 години. В него участват най-вече преселници от Врачанско. Оркестърът свири всяка неделя на хорището, а понякога и на селските сватби.

1937г. – Създава се самодеен театър, който подготвя и изнася пиесата “Иванку - убиецът на Асеня” на Васил Друмев. Ръководител и главен изпълнител е младия учител Никола Иванов Баронов. Следват още много пиеси, които се играят в училището на с.Стан и в селата от околията.

1946г. § Към читалището се формира хор с ръководител Димитър Григоров/Митуш/, ученик в музикалната гимназия в гр.Варна.

§ Към читалището се създава танцов състав от десетина участници, които вият хора под съпровода на духовия оркестър.

1960г. – Започва строителството на настоящата читалищна сграда. Строителният инженер Петър Ефтимов Григоров предоставя плана за строежа безплатно. Строителството се извършва под ръководството на Стоил Колев и кмета на селото Величка Сарандева.

1964г. – Новата читалищна сграда е тържествено открита. Читалището изказва своята голяма благодарност към всички станчани, взели участие в строителството на сградата и облагородяването на двора и.

1974г. – Чества се половинвековен юбилей от създаването на читалището. То е наградено с орден “Кирил и Методий”.

1984г. – Под ръководството на кмета Иван Георгиев се орга-низира землячески събор в местността “Крушака”.

2002г. – Създава се фолклорна група “Здравец”.

2004г. § Под ръководството на кмета Николинка Бакърджиева и председателя на настоятелството Николинка Нонева се осъществява вътрешен ремонт на читалищната сграда, като се създават условия за пълноценна творческа дейност.

§ Създава се театрална трупа.

§ Тържествено се честват осемдесет годи-ни от създаването на читалището, учредява се празника на читалището - 22 май.

§ Възстановява се традиционното велик-денско хоро.

§Провежда се събор, посветен на 90г. от принудителното изселване на малоазийските българи, превърнал се в земляческа среща.

2005г. – Към читалището се съз-дава етнографска музейна сбирка с дейното участие на ученика Калоян Стефанов.

2007г. - § Под ръководството на председателя на настоятелството Милчо Ангелов салона на читалището се превръща в истинска театрална зала с меки столове и прожектори.

§ Фирма “Агро” става инициатор и организатор на традиционен селски събор, в който вземат участие и читалищните колективи.

2008г. § Читалището организира заупокойна ли-тургия, с която почита паметта на падналите във войните станчани.

§ Създава се детска група за слово и песен.

§ След конкурс е спечелен проект за финансиране към Министерството на културата, с който е закупен компютър, а по-късно е прекаран интернет.

§ Учредява се самобитен празник на песента.

През годините са възстановявани традиционни обреди и обичаи като коледуване, лазару-ване, сгляда, Бабин ден, Черен вторник, Сирни Заговезни и др. Деца и младежи от селото са изнасяли много художествени програми под ръководството на учителите Жечка и Георги Михайлови, Еленка Янева, Христо Иванов, Данча Панайотова, Софка Иванчева, Росица Петкова,  Диманка Митева, Пепа Славчева и др. Възродена е традицията на младежките дискотеки в двора на читалището.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg