с. Стан, общ. Нови пазар, обл. Шумен

Театрална трупа “Професор Симеон Русакиев”

Родовите корени на известния литературен изследовател проф.Симеон Русакиев са свързани със с.Стан и затова беше естествено театралната трупа да го избере за свой патрон. След повече от 40 години застой са възстановени добрите театрални традиции на селото. В своя репертоар трупата е записала вече постановки на пиесите “Женско царство” от Ст.Л.Костов, “Михал Мишкоед” от Сава Доброплодни, “Свекърва” от Антон Страшимиров, “Хопа-тропа към Европа” по разкази на Чудомир, “Опечалена фамилия” от Бранислав Нушич и естрадно-сатиричната програма “Ах, селото”.

Трупата е участвала в националните прегледи на любителските театри в с.Драганово /два пъти/,  в с.Кортен и в гр.Свищов. Изнасяла е свои представления в Шумен, Нови пазар, Зайчино ореше, Енево, Мадара, Преселка, Доброплодно, Дропла и др.

През този сезон в трупата участват Диманка Митева, Александър Маринов, Благой Дамянов, Радка Крумова, Таня Стефанова, Димитър Занков, Миглена Мартинова, Йорданка Генова, Калоян Стефанов, Галина Христова, Мария Димитрова, Веселин Нонев и Кремена Занкова. Художествен ръководител е Пенка Златева.

Театърът е любов и всеотдайност, той е пътя, който ни води към повече духовност в трудното ни битие.

Бъдете живи и здрави и до нови срещи, “до утре вечер в другия спектакъл”!

Фолклорна група “Здравец”

Наречена с хубавото българско име “Здравец”, за да носи здраве и радост със своите песни, днес групата има в своя репертоар над 60 песни от североизточна фолклорна област. Групата е наследник на многократно сформираните и закривани певчески колективи към читалището и е участвала в три поредни издания на национални фолклорни събори в Копривщица, в два – във Велико Търново и в с.Дебрене. Редовен участник е във  фолклорните събори в Станата, Кирека, и Енево, гостувала е в с.Дропла и селата на общината, както и във честванията на всички празници в с.Стан.

 Днес в групата пеят: Милка Атанасова, Таня Стефанова Катя Райчева, Ангелина Божилова, Зорка Атанасова, Петкана Григорова, Желязка Георгиева, Мария Николова, Кремена Занкова, Величка Павлова, Калоян Стефанов. Като солистка на групата се изявява десетгодишната Ралица Райчева. От 2002г. художествен ръководител на групата е Красимира Верчева, а от 2008г. – Калоян Стефанов.

“Родна песен нас навек ни свързва” е любим рефрен от една българска песен. И нека да ни свързва напред в годините, защото какво по-хубаво на тоя свят от това песен да ни свързва?

Бъдете здрави, мили участници от фолклорна група “Здравец”! Предайте на децата хубавата традиция на българската народна песен!

Детска група за слово и песен “Слънчова люлка

Симеон Русакиев е събрал автентични песни от новопазарско в книга, озаглавена “Слънчова люлка”. Ние избрахме това заглавие за име на детската група.  С много любов се опитахме да приласкаем децата в нашето читалище. Какво по-хубаво от това в нашата зала да ехтят детски гласчета, които пеят песни, рецитират стихове, играят в детски пиеси и драматизации? В групата участват: Мария, Кремена и Николай Занкови, Илияна Стефанова, Сълзица Теменужкова, Денис Арсенов, Михаела Христова, Галин Кубратов, Йолина Стоянова, Марина Христова, Иван Иванов и Селина Алдинова. Художествен ръководител е Таня Стефанова, а костюмите са дело на Стоянка Симова.

През 2010г. художествен ръководител на групата става Диманка Митева, която е учител по професия. 

Мили деца, нека читалището да бъде за вас “Слънчова люлка”, която да ви люлее и порасти с песен и слово – българско слово! Бъдете здрави и не забравяйте цял живот пътечката, която води към този храм на духовността!

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg