с. Стан, общ. Нови пазар, обл. Шумен

Библиотека

"/>

 

Още със създаването на читалището се организира и библиотечната дейност, като първи дарители на книги са учителите от местното училище, а по-късно активно се купува литература със собствени средства. През 2008 г. библиотеката главно чрез дарения увеличи двойно своя фонд, като в момента той е над 4200 тома. През същата година за секретар-библиотекар е назначена Анелия Добрева.

Като секретар-библиотекари досега са работили: Димитър Христов, Антон Димитров, Йордан Цветанов, Веска Георгиева, Венета Маринова, Тодорка Иванова, Пенка Василева, Ганка Генчева, Станка Алексиева, Росица Илиева, Даниела Христова, Стоянка Симова, Милена Занкова, Живка Толева, от 2008г. секретар-библиотекар е Анелия Добрева.

В библиотеката се организират литературни вечери, годишнини на поети и писатели, детски празници, рисуване и изложби на рисунки на деца.

Благодарим за щедростта на Регионална библиотека “Стилиян Чилингиров”-гр.Шумен, на библиотеката на читалище “Христо Ботев”- гр.Нови пазар и на всички частни лица, станали дарители!

В момента /10.2011/ библиотеката разполага с повече от 5000 тома, както и спечелен проект с който ще се обогати още. 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg