с. Стан, общ. Нови пазар, обл. Шумен

НЧ "ПРОСВЕТА-1924"

 

“ Народните читалища са били, са и ще бъдат

 истински храмове на духовността,

 институции без аналог в света.

 И това е повод за заслужена гордост"

 

Читалищно настоятелство

Председатели на читалищното настоятелство през годините са били: Димо Христов, Димитър Нонев, Димитър Димитров, Георги Михайлов, Тодор Тодоров, Димитър Вълков, Иван Георгиев, Елка Георгиева, Павлина Христова, Николинка Нонева, Виолета Жечева, Пенка Василева, Милчо Ангелов.

Своя доброволен труд в читалището в момента даряват членовете на неговото настоятелство и на проверителната комисия:  Димитър Занков, Благой Дамянов, Мария Николова, Йорданка Генова и Пепа Славчева. Секретар е Анелия Добрева, а председател е Радка Крумова. 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg